KATOTİK KORUMA SİSTEMİ : TMT4000

TEKNİK ÖZELLİKLER

115 V 60 Hz (1 faz) giriş voltajı
2 Amper anot başına ayarlanabilir çıkış akımı,
4  Anot çıkışı  veya  2  Anot çıkışı,
Kısa devre koruma sistemi,
Galvaniz izalatör,
N/C alarm çıkışı,
Anot kopma, aşırı akım ve benzeri alarm sistemi,
Dalga ve Gürültü : < 1 m Vrms
Akım & Yük Kararlılığı : < 0,2 % + 3 mA
Dalga ve gürültü,
PLC tabanlı tasarım,
10 inç Gösterge paneli ( Her kanal voltmetre ve ampermetre)
Panel üzeri ON/OFF anahtarı, arıza ledleri ve ayar potansları
Çalışma şartları: Sıcaklık: -10 C +40 C
Nemlilik: < 90 %

katotik sistem

 

Katotik yazılım

İZLEME VE TAKİP YAZILIM

Sistemde yer alan 160 adet Anot çubuklarının ;çeşitli analog ve dijital sensör’ler yardımı ile Kontrol altına alınması,PLC (yönetim sistemi),SCADA(otomasyon ve monitoring) sisteminin  kurulması ve işletimin daha verimli hale getirilmesi işlemidir. Otomasyon  sistemden  alınan  tüm veri ve alarm değerleri kayıt edilir ve bilgisayarın hard diskinde saklanır. Buradaki verilere yetkisi olan kişiler istediği zaman ulaşabilir ve Ayda bir kere bu kayıtlar prinout edilerek yetkili kişilerin  dosyasına eklenebilir.

Anlık Anot akım değeri (real time);
Yüksek akım ve düşük akım alarmı;
Toplam Akım Değerleri;
Redresör Akım Değerleri;
Trend Analiz, grafiksel analizler;
Alarm Kayıt;
Zamanlı Alarm çıktı;
Dış sistemlere veri aktarımı;
Excel veya Pdf kayıt;

TEKNİK TANIM;

Kurulacak SCADA sistemi ile 160 adet Anot ve 5 adet redresör sistemine  ait elektiriksel veriler ( akım,alarm…v.b) ve arıza verileri 17 inç Panel PC de izlenmeye  başlanacaktır. Bunun yanısıra, geçmişe dönük veriler üzerinden grafiksel analizler de yapılabilmektedir. Bu grafiksel analizler sistemin genel durumu hakkında yol gösterici olarak kullanılabilmektedir. Örneğin; Anot akım değeri normal şartlarda  belirli aralıklarda seyretmektedir. Bu akım değerinin zaman ile artış göstermesi Anot izolasyonunun hasar gördüğünün ve/veya anot üzerinde oluşan korozyonun artış gösterdiğinin bir belirtisidir.
SCADA sisteminde; PLC sunucular  ve ANOT sensörleri arasındaki  haberleşme Ethernet üzerinden sağlanmıştır.
SCADA sistemindeki ANOT’ ların dağınık ve merkezden uzak olmaları kurulacak sistemlerde haberleşme altyapısı olarak ETHERNET kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.
Merkezden  verilerin toplanması ve kontrol odasına iletilmesi için standart ekipman çözümleri  PLC  ve Ethernet modül bulunduran MALİVOR elektrik-elektronik mühendislik  firmasının MT-102 modülleri kullanılmıştır.

MT-102 modülü üzerinde standart olarak ;

*  8 Adet  ±150 mV, ±500 mV, ±1 V,±5 V, ±10 V, 0-20 mA,,4-20 mA Analog Giriş
*  2 Adet Opto-izole Dijital Çıkış
*  1 Adet RS232 Portu
*  1 Adet RS-232/485/422 Haberleşme Portu
*  Ethernet  Modem
*  Doğruluk ±0.1%

bulunmaktadır. Modül üzerindeki sinyal sayılarının yetersiz olduğu durumlarda ek modül kullanılmak suretiyle sinyal sayısı istenilen düzeye getirilebilmektedir. Modül üzerinde yer alan haberleşme portu Modbus RTU Master / Slave protokolünü desteklediğinden, Modbus RTU protokolünü destekleyen herhangi bir ürün ek sinyal modülü olarak kullanılabilmektedir.

SCADA yazılımı olarak  , SCADA ile MT-102’ler arasındaki bağlantı OPC (Object Linking and Embeding (OLE) for Proces Control) üzerinden sağlanmıştır.

Projenin devreye alınması ile birlikte olası arızaların en kısa süre içinde tespit edilerek anlık müdahale ile giderilmelerine olanak sağlanmış ve anot çubuklarının korozyona uğrayarak zarar görme riski minimize edilmiştir.

Ayrıca SCADA sisteminin geçmişe dönük veri analiz fonksiyonu kullanılarak, Anot sisteminin etkinliği takip edilmiş, gerekli durumlarda akım kademeleri arttırılarak ileride çıkabilecek sorunlar engellenmiştir.